חשיבות תכנית עסקית

רונן פנחסוב

כל עסק בכל תחום ובכל גודל חייב להכין תכנית עסקית אם זה בשביל בעלי העסק, המשקיעים או עבור הבנקים בעת בקשת הלוואה.

תכנית עסקית היא למעשה תכנית עבודה של העסק אשר מכינים בעת הקמת עסק, בעת שינוי אסטרטגיה לעסק קיים או אחת לתקופה לשם בדיקת ההישגים והיעדים החדשים של העסק.  

מהי תכנית עסקית?

תכנית עסקית היא מסמך ניהולי המספק תמונה עתידית כוללת של העסק מבחינה שיווקית, טכנולוגית, תפעולית, כלכלית ועוד, זהו ניתוח יסודי של העסק, מטרת התכנית העסקית להוות מסלול ברור עבור המנהלים, המשקיעים, בנקים או כל גורם אחר המעורב בפעילות העסק היא נועדה לשם גיוס הון, בדיקת כדאיות, ותכנון אסטרטגיה עסקית, תכנית עסקית אמנם לא מדויקת וניתנת לשינוי אך היא נותנת ראייה כוללת עתידית עבור פעילות העסק מה הסיכון מול הסיכוי? היא למעשה הבדיקות הנדרשות למען תכנון העסק, לכן היא חשובה בעת הקמת עסק חדש או בעת פיתוח וקידום עסק קיים. 

לשם מה צריך תכנית עסקית?

בניית תכנית עסקית נועדה למספר מטרות, כאשר מבקשים להכין אותה חשוב להגדיר לצורך מה היא תשמש ולהגדיר את מטרתה, ישנה דרישה גדולה להכנת תכנית עסקית בשנים האחרונות מאת גופים מממנים ומשקיעים בעסק, בנקים או גופי אשראי אחרים לפני שהם מאשרים את האשראי לעסק מבקשים לראות תכנית עסקית הכוללת תכנית עבודה מסודרת המראה באיזה צורה ולאורך כמה זמן העסק צפוי להחזיר את האשראי וכן דוחות רווח והפסד ותזרים מזומנים ועוד אינפורמציה הקשורה לגבי ההשקעה הנדרשת בעסק. 

מהי החשיבות של תכנית עסקית עבור בעלי העסק?

במקרים רבים בעלי העסק אם זה עסק לפני הקמה, עסק חדש או עסק קיים מבקשים להכין תכנית עסקית עבורם, אם זה מיזם חדש לפני ההקמה בעלי המיזם מבקשים לראות את הכדאיות שלו האם מבחינה כלכלית כדאי להשקיע בעסק האם צפוי רווח עתידי? תוך כמה זמן הם צפויים להחזיר את ההשקעה ולהתחיל לראות רווחים ממשיים מהעסק? תכנית עסקית תבחן את הסיכוי מול הסיכון שבעסק החדש. 

מטרה נוספת של כתיבת תכנית עסקית הינה להכין לעסק קיים תכנית אשר תאפשר שינוי אסטרטגיה, צמיחה וגידול  לבדוק את המשאבים של העסק האם ניתן להפיק מהם רווח נוסף האם ניתן לייעל את העסק, האם כדאי להמשיך ולהשקיע בעסק תוך כמה זמן תוחזר ההשקעה או לא? ומתי יראה תוצאות חיוביות? 

תכנית עסקית מהווה למעשה תכנית עבודה מפורטת לעתיד אמנם זוהי רק הערכה אך היא נותנת תמונה שלמה של העסק.