מהי חשיבותו של הסכם מייסדים?

רונן פנחסוב

מהי חשיבותו של הסכם מייסדים?

הסכם מייסדים הוא מסמך חשוב בייסודו של כל עסק בין המייסדים השותפים. 

הסכם מייסדים הוא מסמך משפטי שנכתב ומגדיר את ההסכמות, התנאים והזכויות שבין המייסדים ובכך הוא מסדיר את היחסים וסולל את הדרך אל עבר הבנות במקרים שונים וביניהם רצונו של שותף למכור את חלקו, בקבלת החלטות משותפת, ואף במקרי קיצון ובהם מוחלט על סגירת החברה. 

הנה כמה אלמנטים בולטים המבהירים את חשיבותו של הסכם מייסדים:

הגדרת התנאים המוסכמים

הסכם מייסדים מאפשר למייסדים להגדיר את ההסכמות הבסיסיות ביניהם. 

זה כולל את החלוקה של המניות בחברה, את העמדה של כל אחד ואחד מן השותפים בחברה, הזכויות והחובות של כל מייסד, ואת התנאים לאם וכאשר הם רוצים לצאת מהפרויקט או למכור את חלקם.

יצירת תשתית להבנות ברורות

הסכם מייסדים בונה באופן ברור ונהיר לכול את ההבנות הקיימות בין המייסדים.

הדבר נכון הן לגבי הציפיות של כל מייסד ומייסד, והן ההתחייבויות של כל אחד מן המייסדים. 

קיומו של הסכם שכזה מונע אי-הבנות, אזורים אפורים הנתונים לפרשנות ותסבוכות משפטיות עתידיות שעלולות לגזול זמן רב וכסף.

פתרון לסכסוכים

כאשר ישנם סכסוכים או מחלוקות בין המייסדים, הרי שקיומו של הסכם מייסדים יכול לשמש ככלי לפתרון הסכסוכים באופן מהיר ויעיל. 

הסכם זה אליו כולם מחויבים, מגדיר את התהליכים העומדים לרשות המייסדים למען פתרון מוסכם.

הגנה על המייסדים

אם המייסדים תורמים לפרויקט בשל מיומנות מסוימת בה הם מחזיקים כמו יצירה, ידע ומשאבים נוספים המקנים להם ייחודיות, הרי שהסכם מייסדים יכול לסייע בביסוס תחושת ביטחונם של המייסדים הללו באם וירצו לעזוב את החברה, וכן לבסס את מעמדם בחברה כך שיקבלו את התגמול המצופה.

למדריך כתיבת הסכם מייסדים לחצו כאן >>>

הגנה משפטית

הסכם מייסדים יכול להגן על המייסדים מפני חשיפה משפטית ותביעות. יצוין כי בחברה בע"מה הרי שהתביעה הינה נגד הישות המשפטית ולא נגד המייסדים, אך טוב בכך שיהיה הסכם שכזה אשר יכלול סעיפי הגנה שונים.

מעטפת משפטית

הסכם מייסדים הוא מסמך חוקי המכתיב את התנאים שעליהם יש לשמור, ואת הקו המנחה המוביל את כלל המייסדים של החברה. 

לסיכומו של דבר, הרי שמדובר בכלי משמעותי המבטיח למייסדים את תחושת ביטחונם לכל אורך תקופת השתתפותם בפרויקט המדובר / החברה.